Piana do škol 2024

Podávání žádostí do letošní grantové výzvy bylo ukončeno. Děkujeme všem školám, které se letos zapojily. Nyní probíhá posuzování žádostí odbornou komisí.

O výsledcích budou školy informovány do 15.5.2024.

Letos navíc spouštíme stipendijní program Piana do škol fandí talentům na podporu mladých klavírních umělců.

Piana do škol v číslech

3 roky.

81 nástrojů.

8 000 žáků.

mapa

Fandíme talentům

Proč vznikl stipendijní fond Nadace Karel Komárek Family Foundation pro výjimečné mladé klavírní talenty?

Cílem nadace je podporovat talentované žáky a studenty, kteří mají odvahu proměnit své sny ve skutečnost. Pomáháme dětem a mladým lidem, kteří se chtějí stát špičkovými umělci, být inspirací pro ostatní a důstojně reprezentovat Českou republiku ve světě. Věříme, že to dokážou. A také víme, že s podporou silného partnera budou ruce i mysl mladých talentů lehčí a jistější.

Proto se na nás mohou spolehnout.

Odborným garantem stipendijního fondu je Jan Simon, ředitel festivalu Dvořákova Praha. Stipendisty vybírá odborný panel ve složení: Ivo Kahánek, Beata Hlavenková, Tomáš Kačo, Jarmila Holcová, Zuzana Ceralová Petrofová a Dana Syrová a Akademie MenArt.

Seznamte se s letošními stipendisty, velkými talenty a nadějemi české klavírní scény.


Jak to všechno začalo

V září 2020 po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu odmítl čínský klient 8 pianin a 3 klavíry. Rodinná nadace Karla Komárka (KKFF) tehdy nástroje značky Petrof za 5,3 milionu korun zakoupila a věnovala českým školám.

Jedenáct škol, které vybrala odborná komise, obdrželo nástroje okamžitě. Dalších 45 škol, jejichž hudební nástroje byly v nevyhovujícím stavu, nadace v listopadu 2020 zařadila do veřejné sbírky. V ní se mezi lidmi vybralo 9 855 000 korun. Nadace tyto peníze ještě znásobila. Všechny školy se tak mohly radovat z nového nástroje.

Druhé kolo projektu začalo v říjnu 2022. Nadace vybrala 22 škol, které usilovaly o nástroje celkem za 11 milionů korun. Díky obrovské podpoře dárců, úsilí nadace a samozřejmě samotných škol opět úspěšně.

Těší nás, že se z původně symbolického gesta stal dlouhodobě úspěšný projekt, který pomáhá dětem rozvíjet hudební talent a uměleckým školám poskytuje tolik potřebné nástroje.

Štěpánka a Karel Komárkovi

Štěpánka a Karel Komárkovi

Zakladatelé Nadace Karel
Komárek Family Foundation