Piana do škol 2022

Děkujeme, jsme v cíli!

Pomohli jste nám splnit sen o novém pianu dalším 22 základním uměleckým školám z celé České republiky.

I díky vám se děti mohou těšit z nového nástroje, který jim bude inspirací na cestě za hudebním vzděláním.

Vybráno celkem

0 Kč

Vybráno a přispěno od dárců a partnerů

0 Kč

Příspěvek nadace KKFF

0 Kč

Příspěvek od Petrof

0 Kč

0 Kč

6

16

Nové piano pomáháme získat těmto školám. Prohlédněte si jejich příběhy.

Žádná škola neodpovídá kritériím. Zkuste to, prosím, znovu.

Děkujeme!

Děkujeme!

Děkujeme všem dárcům, kteří pomáhají školám i dětem splnit sny o novém pianu.

Děkujeme všem dárcům za podporu.


Partneři

Děkujeme našim partnerům, kteří spolu s námi pomohli 1 800 nadaným dětem, aby mohly naplno rozvíjet svůj talent.

Partneři

Petrof

Projektu byla udělena záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Záštita

Msmt

Jak to začalo

Rodinná nadace Karla Komárka zakoupila v září 2020 za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnuté čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v grantové výzvě vybrala odborná komise 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila, že nové pianino potřebují nejvíce.

Jedenáct žadatelů získalo nástroj okamžitě a dalších 45 škol, jejichž hudební nástroje byly v nevyhovujícím stavu, bylo v listopadu 2020 zařazeno do veřejné sbírky. Do konce roku 2021 se podařilo mezi lidmi vybrat neuvěřitelných 9 855 000 Kč, a všechny školy se mohly radovat z nového nástroje.

V říjnu 2022 nadace vypsala grantovou výzvu Piana do škol 2022, do které se přihlásilo celkem 44 základních uměleckých škol z celé České republiky. Vybráno bylo odbornou komisí 22 z nich. Šest usiluje o křídlo a 16 o pianino značky Petrof.


Těší mě, že se z původně symbolického gesta stal dlouhodobě úspěšný projekt, který pomáhá dětem rozvíjet hudební talent a uměleckým školám poskytuje tolik potřebné nástroje.

Karel Komárek

Karel Komárek

Zakladatel Nadace Karel
Komárek Family Foundation


O nadaci Karel Komárek
Family Foundation

O nadaci

Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) pomáhá rozvíjet české kulturní dědictví a proměňovat veřejný prostor.

Angažuje se i v dalších oblastech, v nichž se snaží měnit myšlení lidí a posouvat jejich potenciál. Uvedená témata se manifestují v podpoře mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha, projektu Piana do škol nebo činnosti Nadace Proměny Karla Komárka, směřující k obnově velkých městských parků a školních zahrad.

Nadace neklade důraz jen na rozvoj dlouhodobých projektů, ale působí i tam, kde je aktuálně potřeba. Během pandemické krize řešila problémy seniorů, začala se zapojovat do řešení následků ničivého tornáda z června 2021 a nápravy škod po něm v Hodoníně i sociálních důsledků války na Ukrajině. Nadace dlouhodobě podporuje i Kennedyho Centrum ve Washingtonu, jemuž přispěla mimo jiné na uměleckou scénu the REACH. Rodinnou nadaci založili v červnu 2017 Karel Komárek a jeho žena Štěpánka Komárková.

Více o nadaci na
komarekfoundation.org