Piana do škol 2024

Nepropásněte třetí grantovou výzvu Piana do škol a získejte nové pianino nebo klavír pro vaši základní uměleckou školu!

Přihlaste se nebo dejte vědět kolegům, aby možnost nepromeškali. Přihlášky je možné podávat do 15. 4. 2024.

Letos navíc spouštíme stipendijní program Piana do škol fandí talentům na podporu mladých klavírních umělců.

Piana do škol v číslech

3 roky.

81 nástrojů.

8 000 žáků.

mapa

Žádost o grant

Vypsali jsme grantovou výzvu pro základní umělecké školy z celé České republiky! Ve hře je tentokrát 12 pianin a 5 klavírů značky Petrof. Neváhejte a vyplňte přihlašovací formulář. Nebo o grantové výzvě informujte pedagogy z vaší ZUŠ, aby možnost nepromeškali. Mohou se hlásit i ZUŠ, které už nástroj z Pian do škol mají. Přihlášky můžete podávat do 15. dubna 2024.

Identifikační údaje školy

1 z 3

povinné

povinné

povinné

povinné

povinné

Údaje o řediteli

povinné

povinné

povinné

Žadatelem o nadační příspěvek v programu „Piana do škol 2024“, mohou být základní umělecké školy, a to pouze:

  • školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace zřízené (i) krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, nebo (ii) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky; nebo

  • školské právnické osoby nebo právnické osoby podle jiných právních předpisů, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona, zřízené (i) registrovanou církví nebo náboženskou společností, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nebo (ii) ostatními fyzickými nebo právnickými osobami

Žádost o nadační příspěvek

Můžete podat žádost o oba nástroje. Odborná komise rozhodne o tom, který z nich do sbírky zařadí.

Fandíme talentům

Proč vznikl stipendijní fond Nadace Karel Komárek Family Foundation pro výjimečné mladé klavírní talenty?

Cílem nadace je podporovat talentované žáky a studenty, kteří mají odvahu proměnit své sny ve skutečnost. Pomáháme dětem a mladým lidem, kteří se chtějí stát špičkovými umělci, být inspirací pro ostatní a důstojně reprezentovat Českou republiku ve světě. Věříme, že to dokážou. A také víme, že s podporou silného partnera budou ruce i mysl mladých talentů lehčí a jistější.

Proto se na nás mohou spolehnout.

Odborným garantem stipendijního fondu je Jan Simon, ředitel festivalu Dvořákova Praha. Stipendisty vybírá odborný panel ve složení: Ivo Kahánek, Beata Hlavenková, Tomáš Kačo, Jarmila Holcová, Zuzana Ceralová Petrofová a Dana Syrová a Akademie MenArt.

Seznamte se s letošními stipendisty, velkými talenty a nadějemi české klavírní scény.


Jak to všechno začalo

V září 2020 po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu odmítl čínský klient 8 pianin a 3 klavíry. Rodinná nadace Karla Komárka (KKFF) tehdy nástroje značky Petrof za 5,3 milionu korun zakoupila a věnovala českým školám.

Jedenáct škol, které vybrala odborná komise, obdrželo nástroje okamžitě. Dalších 45 škol, jejichž hudební nástroje byly v nevyhovujícím stavu, nadace v listopadu 2020 zařadila do veřejné sbírky. V ní se mezi lidmi vybralo 9 855 000 korun. Nadace tyto peníze ještě znásobila. Všechny školy se tak mohly radovat z nového nástroje.

Druhé kolo projektu začalo v říjnu 2022. Nadace vybrala 22 škol, které usilovaly o nástroje celkem za 11 milionů korun. Díky obrovské podpoře dárců, úsilí nadace a samozřejmě samotných škol opět úspěšně.

Těší nás, že se z původně symbolického gesta stal dlouhodobě úspěšný projekt, který pomáhá dětem rozvíjet hudební talent a uměleckým školám poskytuje tolik potřebné nástroje.

Štěpánka a Karel Komárkovi

Štěpánka a Karel Komárkovi

Zakladatelé Nadace Karel
Komárek Family Foundation